Rockfestivaler

Getaway Rock Festival

Den åttonde juli 2010 slogs portarna till gävlefestivalen Getaway Rock Festival upp för första gången. Turligt nog för dem ställdes Hultsfredsfestivalen in samma år, vilket gjorde att de både kunde boka fler band och också sannolikt locka många av de som annars skulle ha åkt till Småland för att tälta, festa och lyssna på musik. Getaway Rock Festival hade en inriktning mot tung musik av olika slag. Allt från punk och thrash till mer melodisk hårdrock fick plats. Under den första Getaway Rock-festivalen spelade bland andra Motörhead, Europe och Cannibal Corpse. Arrangör för Getaway Rock Festival var det europeiska företaget FKP Scorpio som utöver Getaway även arrangerade både Hultsfredsfestivalen och Bråvalla. Även dessa festivaler är numera nedlagda, vilket gör att FKP Scorpio i dagsläget inte har några svenska festivaler i sitt stall.

Getaway Rock Festival hölls vid området Gasklockorna i Gävle. Det är ett gammalt industriområde i området Brynäs som nu omvandlats till en plats för kultur och idrott. Att festivalen lades just i Gävle var sannolikt för att Sverige inte tidigare hade haft denna typ av festival norr om Stockholm. Området Gasklockorna ligger tillräckligt avskilt från resten av samhället för att det ska gå att spela högt och länge här och det finns också möjlighet att ha ett stort område för camping. Rent marknadsmässigt var säkert en bidragande faktor det att den konkurrerande festivalen Sweden Rock Festival hade blivit Sveriges största festival (med över 30 000 besökare) några år tidigare och därmed bevisat att det går alldeles utmärkt att tjäna pengar på hårdrockare.

Publikens reaktioner

Getaway Rock Festival var länge en av de mer populära festivalerna i Sverige och de sålde bra med biljetter under de första åren. Publikrekordet från 2013 ligger på strax under 14 000 betalande åskådare. Därefter dalade publiksnittet dock snabbt och redan två år senare lyckades de inte locka dit ens 9 000 personer. Däremot var de flesta besökarna nöjda med området och med tanke på att det uppstod en ny festival på samma plats senare, vilken har blivit mer lyckad, kan man fråga sig vad det beror på att Getaway inte blev mer långlivad. FKP Scorpio har som sagt misslyckats med samtliga av sina svenska festivaler, vilket kan vara en av anledningarna till festivalens nedåtspinnande spiral. För att lyckas skapa en stor och återkommande festival är det viktigt att känna till marknaden och dess behov.

Festivalens sista år

Getaway Rock Festival hade sitt sista år 2015. Det året hade festivalen Rob Zombie och Black Label Society som headliners. Utöver dessa spelade bland annat Ghost, Hammerfall, Accept och Einstürzende Neubauten. Festivalen hade totalt tre olika scener (Black stage, Green stage och Red stage) där banden spelade. Det var helt enkelt ett för klent utbud för att locka tillräckligt med folk och med bara knappt 9 000 sålda biljetter togs beslutet att ställa in festivalen året efter. Ett av Getaway Rock Festivals misstag var sannolikt att de, till skillnad från till exempel Sweden Rock, framförallt riktade sig mot en yngre publik. Campingområdet var bland annat inte lika välordnat och välutrustat som en äldre (och mer köpstark) målgrupp förväntade sig, vilket antagligen vägde tungt när många valde vilken festival de skulle besöka.

Återfödelse i ny regi

Samma år som Getaway Rock Festival lades ner skapades istället en ny festival, Gefle Metal Festival, av flera av de som tidigare jobbat med Getaway. Musiken tuffades till lite från tidigare år till festivalen 2016 och det fokuserades mer på de allra hårdaste metalbanden hellre än att göra som Getaway och försöka sig på att blanda genrer. I och med satsningen på ett mer nischat utbud med lite mindre och billigare band har de inte behövt ha samma mängd besökare som Getaway. Gefle Metal Festival har kunnat bygga ekonomi på runt 5 000 besökare årligen och har fortsatt konceptet med tre olika scener och ett campingområde invid Gasklockorna. Utöver musik har det även satsats på att ha konst på området och att miljömärka festivalen.

Framtiden för hårdrocken i Gävle

Getaway Rock Festival kommer sannolikt inte återuppstå i någon form. Det vore snarare förvånande om det inte blir så att arrangören FKP Scorpio helt drar sig ur den svenska marknaden eftersom alla projekt de har drivit här har slutat med förlust. I vissa fall, som Bråvalla och Hultsfredsfestivalen, slutade det till och med i riktigt stora förluster. Därför sätter vi våra förhoppningar till att Gefle Metal Festival fortsätter på sitt inslagna spår och att orten fortsatt kommer ha en festival med hård musik som lockar publik. Vi kan nog med säkerhet konstatera att Getaway Rock Festival är dött som varumärke och att framtiden ligger i mindre nischade festivaler. De enda som klarar att hålla den bredd som Getaway försökte med är Sweden Rock, vilka har fördel av både geografi och en lång historia av lyckade festivaler.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top